فولاد‌های نیتراتاسیون

فولاد‌های نیتراتاسیون (فولاد‌های آلیاژی مخصوص شامل عناصر آلومینیوم, کروم, مولیبدن, وانادیوم و…)  فولاد‌هایی هستند که از طریق یک فرآیند شیمیایی تولید می‌شوند، در این فرآیند شیمیایی نیتروژن اتمی با عناصر سطح قطعه تماس پیدا کرده و ضمن تشکیل نیتریدهای سخت و پایدار به سطح فولاد نفوذ می‌کند، این فرآیند باعث می‌شود یک لایه سفید در اثر تشکیل نیتریدهای آهن و عناصر آلیاژی و یک لایه ضخیم نفوذی به دلیل حل شدن نیتروژن در شبکه آهن روی سطح فولاد ایجاد گردد، این نفوذ باعث می‌شود سختی‌پذیری و نفوذپذیری فولاد افزایش پیدا کند.

خصوصیت فولادهای نیتراتاسیون

خصوصیت کلی و اصلی فولادهای نیتراته سختی‌پذیری سطحی خیلی بالا آن می‌باشد، اما در کنار سختی‌پذیری سطحی مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، خستگی در دمای کاری بالا نیز از خصوصیت‌های اصلی این گروه از فولاد محسوب می‌شود.