کوئنچینگ یا آب‌دهی (Quenching)

کوئنچینگ یا آب‌دهی به فرایند سرد کردن سریع قطعه مورد نظر از دمای خاص پروسه عملیات حرارتـی گوینـد کـه در
مورد فولاد یا آلیاژ آهنی به سرد کردن از دمای آستنیتی، کوئنچینگ یا آب‌دهی می‌گویند.

کوئنچینگ پس از مرحله گرم کردن انجام شده و در آن قطعه مورد نظر را پس از اینکه در دما و زمان معین حرارت دیده شـد، ناگهـان بـه محیط خنک‌کننده وارد می‌کنند.

محیط‌های کوئنچ کردن (آب‌دهی) می‌تواند روغن، آب، هوا، محلول‌های پلیمری، محلول‌های نمکی و گاز باشد. انتخاب هـر کـدام از این محیط‌ها به سختی‌پذیری و وزن قطعات بستگی دارد.

قدرت سردکنندگی این محیط‌ها بسیار متغیر است و برای جلوگیری از به وجود آمدن عیوب ناشی از عملیات حرارتـی نظیـر تغییـر شـکل، تاب برداشتن و ترک، می‌بایست از محیط‌هایی که قدرت سردکنندگی اضافی ندارند، استفاده شود.

انواع مختلف عملیات کوئنچینگ (آب‌دهی) عبارت‌اند از:

۱- کوئنچ مستقیم
۲- کوئنچ منقطع
۳- کوئنچ انتخابی
۴- کوئنچ کنترل‌ شده